Retourbeleid Geevers Auto Parts

Retourtermijn

Onderdelen dienen in originele staat, met goedkeuring van de Aftersales afdeling, binnen 14 dagen na aflevering in de originele, onbeschadigde en onbeschreven verpakking aangevraagd te worden.

Voorwaarden

  • Onderdelen kunnen enkel via het Geevers klantportaal of via Partsplan worden aangevraagd. 
  • Voorraadhoudende onderdelen > €10,-  netto kunnen kosteloos retour wanneer het retourpercentage van al jouw retouraanvragen onder de 1,5% van de netto omzet van de voorgaande 12 maanden blijft.  Deze 1,5% betreft retouren die niet door Geevers worden veroorzaakt. Wanneer dit percentage overschreden wordt of de jaaromzet < 10.000,- is, zal er 20% administratiekosten van de gefactureerde prijs in rekening worden gebracht.
  • Niet-voorraadhoudende onderdelen > €40,- netto kunnen worden aangevraagd bij de Aftersales afdeling en kunnen retour na akkoord. Hierbij wordt er 20% van de gefactureerde prijs of de gemaakte kosten die door de leverancier in rekening zijn gebracht doorbelast.
  • Schadegevoelige onderdelen zoals ruiten, verlichting en spiegelglazen moeten altijd door jou en de chauffeur gecontroleerd en getekend worden bij aflevering.

    Indien je nachtlevering hebt moeten beschadigingen de eerstvolgende werkdag vóór 10.00 ’s ochtends gemeld worden.
  • Voorraadhoudende en niet-voorraadhoudende delen kunnen kosteloos retour als blijkt dat de oorzaak hiervoor bij Geevers Auto Parts ligt, mits deze binnen 14 dagen na aflevering in de originele, onbeschadigde en onbeschreven verpakking geretourneerd worden.

Beschadigingen en manco’s

Er kan enkel een retouropdracht gemaakt worden als de beschadiging binnen 1 werkdag aangemeld wordt in het Geevers klantportaal of Partsplan. Bij beschadigingen dienen er duidelijke foto’s van:

1. Het beschadigde onderdeel

2. De originele onbeschadigde verpakking

3. De sticker met het OEM-nummer/origineel merk

meegestuurd te worden.Manco’s dienen direct na aflevering gemeld te worden aan de Aftersales afdeling. Bij nachtlevering moeten beschadigingen en manco’s de eerstvolgende werkdag vóór 10.00 ’s ochtends gemeld worden.

Annuleren

Niet-voorraadhoudende onderdelen die al besteld zijn kunnen enkel geannuleerd worden na akkoord van de leverancier van Geevers Auto Parts, ook als de onderdelen nog niet geleverd zijn of in backorder staan. Bij akkoord van de annulering worden de eventueel gemaakte kosten doorberekend. 

Bijzonderheden

Geevers Auto Parts behoudt zich het recht voor om retouren die niet aan bovenstaande eisen voldoen terug te sturen of te vernietigen en geen creditnota op te maken. 

Dit zijn de retourvoorwaarden van Geevers Auto Parts tenzij schriftelijk anders overeengekomen.